سایتهائی فعال در زمینه محصولات نوآورانه و خلاقیت

Evidence_for_God_(part_1_of_8)._001

آرم شرکت سپاهان الکترونیک

در این بخش؛ نشانی درگاههای الکترونیکی تعدادی از شرکتهای خارجی و ایرانی فعال در زمینه معرفی تولیدات جدید و یا طراحی محصولات نوآورانه و فن آورانه تقدیم می گردد. برخی از سایتهای ذکر شده نیز در مورد خلاقیت، کارآفرینی، اختراعات و سایر موضوعات مرتبط فعالیت دارند:

 

 

سایتهای خارجی:

www.gizmag.com

www.ideaconnection.com/new-inventions

www.toxel.com

www.inewidea.com

www.dwr.com

www.freshome.com

www.weburbanist.com

www.walyou.com

www.dornob.com

 

سایتهای ایرانی:

www.fekreno.org