فروش محصولات ویژه

  • برد پروتوتایپ اتمگا AVR Prototyping Board
  • 3D View-1
  • تولید سیستمهای کنترل ، نظارت ، سوپر وایزری و مانیتورینگ از راه دور ایستگاههای مخابراتی، اتاق سرور و اتاقهای تجهیزات مخابراتی (Equipment Room)
  • طراحی سیستمهای مراقبتی، حفاظت فیزیکی ساختمان و محوطه
  • طراحی سیستمهای ایمنی، اعلام حریق، حفاظت الکتریکی
  • ساخت تجهیزات هوشمند سازی و مانیتورینگ مرغداری، مانیتورینگ سردخانه صنعتی
  • طراحی و ساخت ادوات خطوط تولید صنعتی
  • پذیرش سفارش طراحی و ساخت نمونه تجهیزات پیشرفته و فن آورانه الکترونیکی،مخابراتی، صنعتی، دفاعی، پزشکی، خانگی، اداری و تجاری
  • عقد قرارداد تولید سیستمها و دستگاههای الکترونیکی خاص با کاربری های ویژه
  • طراحی المانهای زیباسازی شهری

لینک مشاهده معرفی و شرح محصولات:

معرفی محصولات

سایر محصولات